ČICHOVÁ HRA. Jak voní ovoce?

ČICHOVÁ HRa. JAK VONÍ OVOCE ? - VIDEO S LOGOPEDKOU 

Natočili jsme pro vás video k inspiraci, jak pracovat s ČICHOVOU HROU. 
 
 
 
 

CO SE NAUČÍM?

 - Rozvoj čichu a zlepšení čichové diskriminace

- Komplexní znalost ovoce (vnější a vnitřní vzhled a vůně)

 - Posílení vizuálně-čichové asociace a logického myšlení

- Interiorizace a klasifikace vůně ovoce

- Rozvoj pozorovacích dovedností a získání schopnosti spojovat objekty morfologicky

 - Používání abstraktního myšlení (působí jako základ pro vytváření mentálních asociací a první kroky od konkrétního k abstraktnímu myšlení)

- Zlepšení psychomotorické koordinace manipulací s kartami a jejich vložením správně dohromady

- Rozšiřování slovní zásoby

- Podpora výbavnosti slov pomocí hádanek na ovoce

- Tvoření množného čísla, zdrobnělin  

- Rozvoj chuti a zlepšení chuťové diskriminace

- Posílení sluchové analýzy a syntézy hlásek/ slabik

- Rozlišování první a poslední hlásky ve slově 

- A  mnohé další.